top of page

Privacy Policy

Hotel Oudegracht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

 

Jouw persoonsgegevens worden door Hotel Oudegracht verwerkt wanneer je gebruikmaakt van de diensten van Hotel Oudegracht en/of wanneer je deze gegevens zelf verstrekt.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Hotel Oudegracht ontvangt deze gegevens van jou, bijvoorbeeld wanneer je de website bezoekt, het contactformulier op de website invult, een aankoop doet in de webshop, een e-mail stuurt of belt/appt/sms’t.

Van wie verwerkt Hotel Oudegracht persoonsgegevens?

Hotel Oudegracht verwerkt persoonsgegevens van iedere persoon waar contact mee is en/of die de website bezoekt.

 

Waar gebruikt Hotel Oudegracht je persoonsgegevens voor?
Hotel Oudegracht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van uit te kunnen voeren;

 • om je te kunnen informeren over wijzigingen van de diensten en producten;

 • om het aanbod van producten, diensten en content af te stemmen op jouw voorkeuren;

 • om de bestelde producten of diensten te kunnen leveren;

 • voor het afhandelen van de betaling;

 • voor het verzenden van een noodzakelijke e-mails en eventueel nieuwsbrieven;

 • of omdat hier een wettelijke verplichting voor is.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Hotel Oudegracht?

In verband met bovenstaande doelen verwerkt Hotel Oudegracht de volgende persoonsgegevens: 

 • voor- en achternaam, 

 • geslacht,

 • adresgegevens, 

 • telefoonnummer, 

 • e-mailadres, 

 • bankrekeningnummer
   

Daarnaast worden gegevens verwerkt die door jou actief aan Hotel Oudegracht verstrekt worden.

 

Verwerkt Hotel Oudegracht bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?
Hotel Oudegracht verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

 

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Hotel Oudegracht kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is en raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

 

Als je er van overtuigd bent dat Hotel Oudegracht zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft  verzameld over een minderjarige, neem dan contact op. De gegevens zullen dan worden verwijderd.

 

Hoe lang bewaart Hotel Oudegracht persoonsgegevens?

Hotel Oudegracht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, maximaal 2 jaar na het laatste contact met en/of bezoek aan de website, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Deelt Hotel Oudegracht persoonsgegevens met derden?

Hotel Oudegracht verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Hotel Oudegracht gebruikt technische en functionele cookies en soms analytische cookies. Dit zijn cookies die geen inbreuk maken op je privacy maar via de cookiebanner kun je te allen tijde jouw voorkeur aangeven.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd.

Je kunt je ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Google Analytics

Hotel Oudegracht gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Hotel Oudegracht heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met de data. Verder heeft Hotel Oudegracht Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. En tot slot worden de IP-adressen geanonimiseerd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hotel Oudegracht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens die bij Hotel Oudegracht bekent zijn in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via het contactformulier. 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Hotel Oudegracht jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Hotel Oudegracht reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

 

Hotel Oudegracht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link

 

Hoe beveiligt Hotel Oudegracht persoonsgegevens?

Hotel Oudegracht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Hotel Oudegracht.

 

Links

Op de website van Hotel Oudegracht kunnen links naar andere websites staan. Hotel Oudegracht is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites en adviseert je dan ook om altijd het privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wijzigingen aan deze privacy policy statement

Hotel Oudegracht kan dit privacy statement zo nu en dan bijwerken. Een grote verandering in dit privacy statement zal op de website worden vermeld.

bottom of page